Nhận nhà vào ở tháng 04/2022 chỉ cần thanh toán 15% đã có căn hộ nằm giữa 2 trung tâm thành phố

Giá : Thỏa thuận Diện tích 51 m2

Thông tin mô tả

𝐁𝐜𝐨𝐧𝐬 𝐒𝐚𝐥𝐚 lãi suất 𝟎% cho đến khi nhận 𝐬𝐨̂̉ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠.

Dự án nằm trong khu dân cư 𝘆𝗲̂𝗻 𝘁𝗶̃𝗻𝗵, 𝐜𝐚̂𝐲 𝐱𝐚𝐧𝐡, 𝗰𝗼̂𝗻𝗴 𝘃𝗶𝗲̂𝗻.
Mức giá siêu tốt để đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛ 𝘃𝗮̀ 𝗮𝗻 𝗰𝘂̛ chỉ từ 𝟐𝟕𝐭𝐫/𝐦𝟐.
______________________

️ 𝗔𝗻 𝗰𝘂̛ 𝗵𝗮𝘆 đ𝗮̂̀𝘂 𝘁𝘂̛ chọn ngay 𝗕𝗰𝗼𝗻𝘀 𝗦𝗮𝗹𝗮:

Chiết khấu ngay 𝟲.𝟭% Tổng Giá Trị Căn Hộ.
𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝟭𝟱% (đ𝗲̂̉ 𝗸𝘆́ 𝗛Đ𝗠𝗕). Nhận nhà vào ở rồi mới thanh toán tiếp.
𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗧𝗼𝗮́𝗻 𝟯𝟬% (đ𝗲̂̉ 𝗸𝘆́ 𝗛Đ𝗠𝗕). Nhận nhà vào ở thêm 6 tháng nhận Sổ rồi mới thanh toán tiếp.
Đ𝘂̛𝗼̛̣𝗰 𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̣𝗻 𝗴𝗼̂́𝗰 + 𝗺𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗹𝗮̃𝗶 𝘀𝘂𝗮̂́𝘁 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗼̀𝗻𝗴 𝟮 𝗻𝗮̆𝗺.
Ngân hàng 𝗵𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ vay tối đa 𝟮𝟱 𝗻𝗮̆𝗺.
______________________

𝗛𝗢𝗧𝗟𝗜𝗡𝗘: 𝟬𝟵𝟳𝟲𝟳𝟱𝟯𝟵𝟱𝟬 để được tư vấn và đăng ký tham quan nhà mẫu miễn phí

Đặc điểm bất động sản

Thông tin liên hệ

GỬI YÊU CẦU THUÊ BẤT ĐỘNG SẢN