Thu hút đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp tăng cao

Theo Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Bình Dương, 8 tháng năm 2022, với nhiều giải pháp hỗ trợ tích cực của tỉnh đã tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp yên tâm đầu tư sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp trong các KCN đã chủ động chuyển đổi mô hình, thay đổi chiến lược, ứng phó linh hoạt, mạnh dạn chuyển đổi số, hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các KCN đang ổn định và tăng trưởng.

Từ đầu năm đến nay, các KCN trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thu hút được 10.037 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, tăng 293,28% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 912,48% so với kế hoạch năm 2022. Trong đó, cấp mới 15 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 9.600 tỷ đồng, điều chỉnh tăng vốn 4 dự án với vốn đầu tư tăng thêm 388 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, các KCN trong tỉnh có 675 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 87.898 tỷ đồng.

Thu hút đầu tư trong nước vào các khu công nghiệp tăng cao

Nguồn: https://baobinhduong.vn/thu-hut-dau-tu-trong-nuoc-vao-cac-khu-cong-nghiep-tang-cao-a279394.html